Siuntion Sitoutumattomat  r.y.

Sjundeå Obundna r.f.
                                                                                                                                              

                                                                                                


                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        

                                             

(päivitetty 30.11.2018)  


Tätä kuluvaa vuotta on vielä  jäljellä

Hei !

Tervetuloa Siuntion  Sitoutumattomien verkkosivuille.


Lähetä kommenttisi  ja laita  sähköpostia !  Sähköpostilinkki on lopussa.
Siuntion sitoutumattomien kunnallisvaaliehdokkaat  olivat ehdolla Siuntion kokoomuksen listoilla myös kunnallisvaaleissa v 2017.


Uusin SoTe-ratkaisu v. 2020-2022 tulee syömään Siuntion kunnan budjetista yli 60 % ja kunnan rooli ja tehtävät muuttuvat hyvin merkittävällä tavalla.

Nyt veroprosentti on 21,5 % ja vuonna 2020-2022 9,03 % ja Maakunta sekä SoTe vie 12,47% kunnan verotuloista vuodesta 2020-2022 alkaen


Siuntion kunnan henkilökunnasta siirtyy noin 80 henkilöä uuden SoTe:n palkkalistoille.


Siuntion kunnan tehtäviksi jäävät uudessa  maakuntamallissa: varhaiskasvatus, koulut, sivistystoimi, tekninen toimi, kaavoitus, elinkeinotoiminta, itsehallinto, hyvinvointi, elinympäristö, yhteisöllisyys, maankäytön suunnittelu, . . .  
PÄIVITETTY :   30.11.2018


 
 


Siuntion sitoutumattomat r.y. on perustettu 20.11.1983 ja tehtävänä on ollut siuntiolaisten asioiden hoitaminen ilman puoluepoliittista edunvalvontaa. Yhdistyksemme on poliittisesti sitoutumaton ja emme saa poliittisille puolueille suunnattua puoluetukea tai muuta vaalirahoitusta. Yhdistyksemme talous pohjautuu pelkästään jäsenmaksutuloihin.


Yhdistyksemme tavoite on keskittyä  työskentelemään Siuntion kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta, sekä parantaa kuntarakenteen kehittymistä meidän kaikkien elämänlaatua kohottaen. Siuntion kunnan palvelurakenteet ovat nyt voimakkaassa murrosvaiheessa ja  on erityisen tärkeätä huolehtia kuntalaisten paikallisista palveluista ja eduista. Pyrimme aina ottamaan kantaa päätöksiin asiapohjalta.


Siuntiolaisten esiintuomat ongelmat olemme tuoneet esille kunnan lautakunnissa ja päätöksiä tekevissä toimielimissä. Kunnanvaltuustoaloitteilla ajamme yhdistyksellemme ja kuntalaisille tärkeitä asioita eteenpäin.Kunnanvaltuustoaloitteita:


 1. - Koulutilojen sisäilmaongelmat olisi saatava kuntoon. Nyt asiaan

   on tartuttu ja kustannukset tulevat olemaan kovat.

 1. -Huonossa kunnossa olleet kiinteistöt  Svartbäck, Åvalla ja Botåker

  on myyty ja kunnan kassaan tuli yli 500 000 euroa myyntituloja ja

  tämä oli aloitteemme.

  

 1. - Eritasoliittymä tie 51:lle jo valmiina olevalle sillalle Båtvikin 

   kohdalla on tärkeä hanke ja suunnittelu on käynnistynyt.

 1. - Nyt on nelikaistatiesuunnitelma Siuntion tien risteykseen asti

   valmistunut. Båtvik/Pikkala ja Siuntion tien risteys tulevat

   saamaan eritasoristeykset Kantatielle 51. Störsvikin tien kohdalle

   tulee alitus  kevyelle liikenteelle ja ylikulku autoille.


 1. -Siuntion kunnan vesihuollon kunnostus ja laitteistojen kuntotarkistus on ollut työn alla nyt noin 5 vuotta.  Tätä on jatkettava ja suuri hanke tulee olemaan vesihuollon järjestäminen Båtvik/Pikkalan rivitalo- ja kerrostaloalueelle v. 2018.


 1. -Ekokortteli Siuntion keskustaan uusille kaavoitukseen tuleville alueille on otettava Siuntion kunnan ilmastotalkoisiin. Myös muualla Siuntiossa olisi kannustettava uusiutuvien energiavarojen käyttöön (ei siis peritä toimenpidelupamaksuja).


 1. -Kalaväylän tai -hissin rakentamista Siuntion joen jokisuussa olevalle padolle olemme ehdottaneet pitkään, jotta vaelluskala pääsisi nousemaan esteettä jokea ylös. Pato pitää joen vedenpinnan aina merta korkeammalla ja siksi kalaportaan rakentaminen olisi helppoa ja eikä ole kallista. Nyt Munksin kohdalle rakennetaan kalaväylät v. 2018 !Muuta yhdistyksemme jäsenten toimintaa:


 1. -kunnallispoliittiseen toimintaan liittyviä alueellisia tapahtumia.


 1. -kuntalaistapahtumia uusiutuviin energiaratkaisuihin liittyen.


 1. -osallistutaan kunnassa tapahtuvaan yhteistoimintaan kuten Fanjunkars torpan ja asukasyhdistysten talkoisiin.


 1. -Siuntion venekerhon talkoissa ja nuorisotoiminnan järjestelyissä jäseniämme on ollut aktiivisesti jo pitkään mukana.Kunnallispolitiikan teemojamme:


 1. -Kuntalaisten edustaminen asiapohjalta ja vapaus omaan mielipiteeseen katsottiin erittäin  tärkeiksi arvoiksi.


 1. -Yhdistyksemme  keskittyy kuntalaisten asioiden hoitoon ilman poliittisia velvoitteita ja sidoksia.


 1. -Siuntion kuntaa pitäisi jatkossa kehittää entistä aktiivisemmin kaavoituksella ja uusia toimintoja käynnistämällä myös kuntamme reuna-alueilla pohjoisessa, etelässä, idässä ja lännessä.


 1. -Siuntion kaakkoisnurkka Båtvik:n kerros- ja rivitaloalue ja Kelan alue on jäänyt pahasti syrjään kunnan kehittämishankkeilta palveluista puhumattakaan. Nyt tälle alueelle v. 2018 on tulossa kunnallinen viemäri ja vesijohto Marsuddenin niemen kautta.


 1. -Pohjois-Siuntion kehittämiseen ja kaavoitukseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota ja pitää huolta alueen maaseutuympäristöstä. Tarvitaan junayhteys Lohjalta rantaradalle ja näin kirkonkylälle saataisiin juna-asema ehkä joskus tulevaisuudessa.


 1. -Störsvikin, Siuntion aseman kehittämiseen on panostettu, mikä on ollut ja tulee olemaan kunnan kehittymisen sekä keskustapalvelujen kannalta erittäin merkittävää. Slussenin alueella jo rakennetaan uutta katuverkostoa asuintontteja varten.


 1. -Ikääntyneiden hoito, terveyspalvelut ja hammashoito ovat erittäin tärkeitä ja  jatkossa Maakuntahallinto ottaa nämä vastuulleen.


 1. -AKK:n koululla on ollut vakavia sisäilmaongelmia sekä uudella (v.2004), että vanhalla (v.1984) puolella. Väistötilat ovat nyt hankinnassa ja päätöksiä on tehtävä korjauksista tai uuden monitoimikoulun rakentamisesta.

 2. -Svenska Skolan ja Päivärinne toimivat nyt samoissa tiloissa. Päivärinteen kosteusvauriot oli kartoitettu jo noin 5 vuotta sitten. Nyt Päivärinteen koulurakennukset ovat suljettu.


 1. -Kevytliikenneväylä valmistui Störsvikin paikallistielle lokakuussa 2012. Tämä oli yhdistyksemme ehdotus kunnanvaltuustolle, joka hyväksyttiin muutamaa soraääntä lukuunottamatta yksimielisesti. Nyt se on valmis sekä päällystetty !


 1. -Siuntion asemalta etelään tarvitaan kevytliikenneväylä kantatielle 51 ja tämä hanke on nyt toteutusvaiheessa v.2018 Sunnanvikin pellolle Läntiselle Kuninkaantielle asti.


 1. -Siuntion Sydän alueen ja keskustan rakentaminen on nyt aktiivisessa vaiheessa. Ensimmäiset vuokratalot ovat rakennettu ja ovat hyvin löytäneet asukkaita.


 1. -Kuntalaisten palautteet kaavaehdotuksiin on otettava vakavasti ja käsiteltävä huolella. Kuntalaisten aktiivisuus on tärkeätä ja vielä tärkeämpää olisi kuntapäättäjien kyky kuunnella asukkaitaan.

 


Yhdistyksen toimihenkilöt  ovat:Yhdistyksen hallitus:

Esko Jääskelä ;  puheenjohtaja; Asema

Rainer Sarviaho ;  varapuheenjohtaja, Störsvik

Minna Uusi-Eskola; Störsvik; Kalle Holm Pohjois-Siuntio ja asema; Mikael Westermarck; Störsvik

Kari Vierinen ; sihteeri ja verkkosivut; Siuntion asema ja Paula Kämäräinen Siuntion asema.

Hallituksen varajäsenet:

Leif Andersson  ja Leena Ihanus-Puumalainen Pohjois-Siuntio.


Rahastonhoitaja:

Paula Kämäräinen; Siuntion asema


Yhdistyksen Kotipaikka: Siuntio

Yhdistyksen jäsenet Siuntion kunnan lautakunnissa ja muissa toimikunnissa:


Tekninen lautakunta: Kari Vierinen (kh: edustaja)


Opetus- ja sivistyslautakunta: Rainer Sarviaho


Uskotut miehet: Leif Andersson, Esko Jääskelä
Kunnanvaltuusto: Kari Vierinen ja Rainer Sarviaho


Kunnanhallitus: Kari Vierinen

Yhdistyksemme yhteyshenkilöT :


Esko Jääskelä; puh. 045 3125448

Kari Vierinen; puh. 040 5673550

Yhdistyksemme vaalipäällikkö on

Rainer Sarviaho; puh. 050 5658754
                       

 


Siuntion Sitoutumattomat r.y. historiaa ja toimintaa kunnallispolitiikassa

Ylhäällä kuvassa retkeläiset Siuntion merimerkillä Störsvikissä. Etelä-Siuntion kevätretkellä porukkaa oli mukana noin 35 henkilöä.


Perustajajäsenemme Erkki Kempin ensimmäinen lasikuituvene laskettiin vesille Karhujärven rannassa kesäkuussa. Yläkuvassa vasemmalla Erkki Kemppi ja Merja Bauters veneen kastamisessa ja nimeksi tuli 

Eki 1 .  


Vasemmalla kuva  Pikkalan Störsvikin Golf- kentän reunalta. Vasemmalta. Rainer, Paula, Rauno, Leif ja Esko.
Oikealla olevassa kuvassa päivänkakkarat kukkivat runsaasti Siuntion aseman lähellä olevalla kukkakedolla.
 1. -Noin  60  % taloudestamme on ollut Sote-kuluja ja nyt uusin valtakunnallinen päätös  tulee rajaamaan Siuntion taloudellisen päätäntävallan vain noin noin 40 % tasolle nykyisestä!


 1. -Vuoden 2015 jälkeen kumulatiivinen alijäämä oli yli 2 miljoonaa euroa. Nyt  vuonna 2016 saatiin alijäämä poistettua!


 1. -Yksityiset palvelun tarjoajat (Attendo) ovat hoitaneet terveyskeskusta Siuntion asemalla.  Attendo otti hoitaakseen terveyskeskuksen 1.3.2018 ja osa vanhasta henkilökunnasta siirtyi uudelle toimijalle.


 1. -Sisäilmaongelmat ovat laittaneet Päivärinteen

   kaikki kolme rakennusta käyttökieltoon.

  

 1. -AKK joutuu remonttiin; Nyt tehdään kokonaan uusi koulu tai monitoimirakennus ja väistötilat ovat jo  käytössä.


 1. -Svenska skolanissa ollaan päästy korjauksia jo

   tekemään. Päivärinteen oppilaat mahtuivat 

   tähän kouluun ja nyt jo 

   omissa väistötiloissa. AKK ja Päivärinne

   yhdistettiin samaksi kouluksi ja nimi on AKK.


 1. -Siuntio liittyi osaksi HSL-yhteisöä ja

   näin juna- ja bussiliikenne saadaan turvattua.


 1. -Syöttöliikenne Kirkkonummelle ja

   tulevaisuudessa Metron pääteasemalle

   Kivenlahdessa tarvitsee bussiliikennettä.


 1. -Siuntio on merenrantakunta ja nyt tarvitaan 

   tämän ilmeen ehostusta.


 1. -Siuntion joki on ainutlaatuinen kokonaisuus Siuntion sydämessä ja sen luontoarvoja on vaalittava ja varjeltava. Siuntionjoen kunnostus alkaa 2019 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Mukana ovat Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Vihti ja Lohja. Rahoitusta on noin 200 000 euroa/vuosi ja 6 vuodessa yli miljoona euroa.

  


Paikallisia linkkiosoitteita Siuntiossa:


Paikallislehdet verkossa:

Kirkkonummen Sanomat; Västra Nyland ; Länsi Uusimaa


Siuntion kunnan verkkosivut ( uusittu kesällä 2014 ) : 

Siuntio


Suomen etelärannikon reaaliaikainen sääkartta:

Maa-asemat  ja satelliitit mittaavat säätäIkkuna Suomen luontoon:   

Valokuvia luontoharrastajilta ja keskustelufoorumi